ارسال مقاله

تذکر مهم: استفاده از مرورگر Mozilla Firefox جهت سهولت دسترسی به منوهای مختلف کاربری در سامانه پیشنهاد می شود.

مهم ترین بخش میزکار یک کاربر نشریه ارسال مقاله است. با استفاده از این گزینه یک عضو وب سایت (یا یک نویسنده) می تواند مقاله ی خود را به نشریه ارسال کند و پس از پذیرفته شدن از سوی داور و سردبیر، آن را در وب سایت منتشر کند. پس از پذیرفته شدن مقاله، یک عضو وب سایت به عنوان نویسنده ی نشریه  شناخته می شود.

شکل زیر صفحه ی اول " ارسال مقاله " را نشان می دهد.

در این صفحه باید عنوان مقاله، خلاصه ی مقاله، خلاصه ی لاتین مقاله و کلمات کلیدی را وارد کرد. اگر می خواهید در این مرحله اطلاعاتی را که وارد کرده اید ذخیره کنید می توانید گزینه ی "ذخیره موقت اطلاعات" را انتخاب کنید. چنان چه می خواهید به مرحله ی بعدی ارسال مقاله بروید، گزینه ی " مرحله بعد " را انتخاب کنید. اگر مراحل ارسال مقاله را تا آخر ادامه ندهید، مقاله ی شما جزو مقالات ناقص به حساب می آید.

 

مرحله ی بعدی در ارسال مقاله، تعیین نویسنده ی مقاله است. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، کارشناس نشریه به صورت پیش فرض نویسنده ی اصلی مقاله است. 

 

درصورت تمایل می توانید نویسنده های جدید به مقاله اضافه کنید، اما نویسنده های جدید اضافه شده به عنوان نویسنده ی اصلی و مسئول نخواهند بود. درصورتی که بخواهیم نویسنده ی جدید به عنوان نویسنده ی مسئول شناخته شود، روی آیکن  در ستون ویرایش کلیک می کنیم، اطلاعات نویسنده که وارد کرده ایم نمایش داده می شود. علاوه براین، گزینه ای نیز در زیر اطلاعات ظاهر می شود که در شکل زیر آمده است. با فعال کردن این گزینه و فشردن دکمه ی ذخیره، نویسنده ی موردنظر به عنوان نویسنده ی مسئول انتخاب می شود.

 

مرحله ی بعدی ارسال مقاله، تعیین محور و موضوع مقاله است. این محورها توسط کارشناس یا سردبیر نشریه تعریف می شود. اگر محوری ازسوی نشریه تعریف شده باشد، کاربر می تواند محور مقاله ی خود را انتخاب کند. اگر نشریه هیچ محوری تعریف نکرده باشد صفحه ی زیر نمایش داده می شود :

 

با انتخاب گزینه ی مرحله بعد، وارد صفحه ای می شویم که باید فایل های مقاله را برای داوری ارسال کنیم. نوع فایل ها و حداکثر حجم مجاز فایل ها را کارشناس وب سایت تعیین می کند. درشکل زیر مشاهده می کنید که نوع مجاز فایل ها docxو pdfهستند و برای داور نوع (word 2003)docنیز مجاز درنظر گرفته شده است. انتخاب فایل برای فیلدهای ستاره دار ضروری است.

 
 

پس از انتخاب فایل ها، باید گزینه ی ارسال را انتخاب کنید تا فایل ها در اختیار داور قرار گیرد. پس از آن می توان مرحله ی بعد را انتخاب کرد و با این کار به مرحله ی پایانی ارسال مقاله می رسیم.

در مرحله ی پایانی ارسال مقاله، نویسنده در صورت تمایل می تواند توضیح یا یادداشتی را درخصوص مقاله ی خود بنویسد. (شکل زیر)

 

 

با فشردن دکمه ی اتمام ارسال مقاله، کار ارسال به پایان می رسد.

 

کاربران
کلیه حقوق این وب سایت برای سامانه نشریات دانشگاه علم و فرهنگ محفوظ می باشد .